Meteen naar de inhoud

vrienden jansstraat33

We willen de musici ‘Fair Practice’ betalen en daarom soms een beroep kunnen doen op een financiële buffer, mocht er bij een concert weinig publiek zijn.  Wordt u daarom vriend van Jansstraat33? We nodigen u dan jaarlijks in december uit voor een vriendenborrel, om samen terug te kijken op het jaar.  We vinden het belangrijk wensen en ideeën mee te nemen voor nieuwe initiatieven. Vriend worden kan door overmaking van € 50,-, onder vermelding van uw naam, mailadres en ‘vriendenkring’, op rekening
NL23 TRIO 0320 3442 58 t.n.v. Stichting Jansstraat 33.