vrienden jansstraat33

We willen de musici ‘Fair Practice’ betalen en daarom soms een beroep kunnen doen op een financiële buffer, mocht er bij een concert weinig publiek zijn.  Wordt u daarom vriend van Jansstraat33? We nodigen u dan jaarlijks in december uit voor een vriendenborrel, om samen terug te kijken op het jaar.  We vinden het belangrijk wensen en ideeën mee te nemen voor nieuwe initiatieven. 

Wilt u vriend worden van Jansstraat33, en u meer aan ons initiatief verbinden?
Dat kan door overmaking van € 50,-, onder vermelding van uw naam, mailadres en ‘vriendenkring’, op rekening
NL23 TRIO 0320 3442 58 t.n.v. Stichting Jansstraat 33.